สวัสดีออปเทล
เทคโนโลยี Hi-optel มุ่งเน้นไปที่ตัวรับส่งสัญญาณแสงและการวิจัยและพัฒนาส่วนประกอบออปติคอล การผลิตและการขายให้บริการผลิตภัณฑ์ซีรีส์เต็มรูปแบบครอบคลุมอัตราข้อมูลจาก 155Mb/s ถึง 400Gb/s รวมถึง QSFP-DD, QSFP56, QSFP28, QSFP10, SFP+, SFP เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ 100 ล้านรายการ